תוצאות חיפוש עבור: ברק בצלאל

פרשת וירא / כוחה של ברית-מילה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת וירא / כוחה של ברית-מילה / ברק בצלאל

וירא אליו ה’… והוא יושב פתח האוהל (בראשית יח,א) הקב”ה נתגלה לאברהם אבינו פעמים רבות גם קודם שנימול, אולם ההתגלות

פרשת לֶךְ-לְךָ – תמימות של יהודי / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת לֶךְ-לְךָ – תמימות של יהודי / ברק בצלאל

כאשר ציווה הקב”ה את אברהם אבינו על מצוות המילה, אמר לו: “התהלך לפני והיה תמים”.1 כלומר, עם המילה זכה אברהם

פרשת ניצבים – נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת ניצבים – נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה / ברק בצלאל

פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש-השנה, והיא בבחינת הכנה לקראתו. בתחילת הפרשה מודגשת האחדות היהודית. הפרשה נפתחת במילים “אתם

פרשת כי תצא – הקב”ה אינו נפרד מישראל / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת כי תצא – הקב”ה אינו נפרד מישראל / ברק בצלאל

הואיל והקב”ה ידע מראש שבדעתו ‘לגרש’ את עם-ישראל, נמצא שעבר כביכול על האיסור לשאת אישה מתוך כוונה לגרשה! כי יקח

פרשת עקב – הטכנולוגיה בשירות השכינה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת עקב – הטכנולוגיה בשירות השכינה / ברק בצלאל

ואת חטאתכם, אשר עשיתם את העגל (דברים ט,כא) בפרשת השבוע מספר משה רבנו את סיפורו של חטא העגל, שבגללו נאלץ

פרשת שלח – (המרגלים) – בלי מסקנות מיותרות / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת שלח – (המרגלים) – בלי מסקנות מיותרות / ברק בצלאל

וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב (במדבר יג,יח) נתאר לעצמנו

פרשת בהר – תקיפות וענווה בכפיפה אחת / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת בהר – תקיפות וענווה בכפיפה אחת / ברק בצלאל

בהר-סיני (ויקרא כה,א) כשהתורה רוצה לבטא את מעלתו של משה רבנו היא אומרת: “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר

פרשת אחרי מות – אל תחשוב על עצמך / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת אחרי מות – אל תחשוב על עצמך / ברק בצלאל

בתחילת פרשתנו מוזכר חטאם של נדב ואביהו, בני אהרון1: “אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ה’ וימותו”. על-פי דברי

פרשת כי תישא – גם שברי הלוחות הונחו בארון / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת כי תישא – גם שברי הלוחות הונחו בארון / ברק בצלאל

וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר (שמות לב,יט) כשירד משה מהר-סיני ושני לוחות-הברית בידיו וראה את החוטאים בעגל

פרשת משפטים – יהודי כשומר פיקדון ה’ / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת משפטים – יהודי כשומר פיקדון ה’ / ברק בצלאל

פרשתנו1 מפרטת את דיני השומרים (‘ארבעה שומרים’ – שומר חינם, שומר שכר, שוכר ושואל), ומידת אחריותם לפיקדון שהופקד בידם. ידוע,