תוצאות חיפוש עבור: ברק בצלאל

רעיון בפרשה: מקץ – להיות יהודי בתוך העולם / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: מקץ – להיות יהודי בתוך העולם / ברק בצלאל

חנוכה בכל ימות השבוע, עם שקיעת השמש, מדליקים את נרות החנוכה. בכל יום מוסיפים עוד נר, ובמוצאי שבת נדליק את

רעיון בפרשה: ויצא – לשמור את הראש / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: ויצא – לשמור את הראש / ברק בצלאל

ב”ה פרשת השבוע: ויצא זו הפרשה השביעית בספר בראשית, והיא מספרת על צאתו של יעקב אבינו אל חרן, וקורותיו שם

רעיון בפרשה: נח – להיכנס אל ה’תיבה’ / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: נח – להיכנס אל ה’תיבה’ / ברק בצלאל

ב”ה פרשת נח זו הפרשה השנייה בספר בראשית, והיא מספרת את סיפורו של המבול שהציף את העולם. הדבר קרה לאחר

רעיון בפרשה: “וילך-שובה” – הסתר הפנים אינו אמיתי / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: “וילך-שובה” – הסתר הפנים אינו אמיתי / ברק בצלאל

מה קורה השבוע ראש-השנה ימי שני ושלישי הם ראש-השנה. אלה ימי דין, שבהם אנו מבקשים מבורא העולם כי יכתוב ויחתום

רעיון בפרשה: “תבוא” – להביא לה’ ביכורים בכל יום גם היום זה אפשרי! / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: “תבוא” – להביא לה’ ביכורים בכל יום גם היום זה אפשרי! / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע פרשת השבוע: תבוא זו הפרשה השביעית בספר דברים. היא נפתחת במצוות הביכורים שנצטוו בני-ישראל להביא לבית-המקדש,

רעיון בפרשה: “שופטים” – לדאוג שאיש לא ייפול / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: “שופטים” – לדאוג שאיש לא ייפול / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע חודש אלול השבוע נכנסנו לחודש אלול. זה חודש התשובה והרחמים, שבו עלינו לתקן את דרכינו לקראת

רעיון בפרשה: “ראה” – פעם אחת ולתמיד – מהו תכלית קיומו של הרוע בעולם ??? / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: “ראה” – פעם אחת ולתמיד – מהו תכלית קיומו של הרוע בעולם ??? / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע – פרשת השבוע: ראה זו הפרשה הרביעית בספר דברים. היא נפתחת בדברי משה שעומדות לפנינו שתי

רעיון בפרשה: “עקב” – כל המצוות חשובות ! / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: “עקב” – כל המצוות חשובות ! / ברק בצלאל

ב”ה פרשת השבוע: עקב זו הפרשה השלישית בספר דברים. משה רבנו מוסיף ומעורר את העם העומד להיכנס לארץ לקיים את

רעיון בפרשה: “פנחס” – יסוד עם ישראל בידי הנשים / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: “פנחס” – יסוד עם ישראל בידי הנשים / ברק בצלאל

פרשת השבוע: פינחס פרשת פינחס, השמינית בספר במדבר, נפתחת בתיאור השכר שניתן לפינחס, על שהתייצב מול החוטאים. בהמשך משה רבינו

רעיון בפרשה: “חוקת” – דרגות של מחילה, ומהי מחילה אמיתית? / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: “חוקת” – דרגות של מחילה, ומהי מחילה אמיתית? / ברק בצלאל

ב”ה לע”נ אברהם בן גוהר מה קורה השבוע פרשת השבוע: פרשת חוקת זו הפרשה השישית בספר במדבר. היא נפתחת בדיני