תוצאות חיפוש עבור: ברק בצלאל

רעיון בפרשה – “שלח” – האמונה גוברת על הקשיים! / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה – “שלח” – האמונה גוברת על הקשיים! / ברק בצלאל

ב”ה פרשת השבוע: שלח זו הפרשה הרביעית בספר במדבר. הנושא המרכזי בפרשה הוא שיגור שנים-עשר המרגלים לארץ-ישראל. המרגלים חזרו אל

רעיון בפרשה – “בהעלותך” – משמעותה של ענווה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה – “בהעלותך” – משמעותה של ענווה / ברק בצלאל

ב”ה פרשת השבוע: בהעלותך זו הפרשה השלישית בספר במדבר. היא נפתחת בציווי אל אהרון הכוהן להעלות את הנרות במנורת המקדש.

רעיון בפרשה – “נשא” – רוח שטות שהשתלטה על יהודי… / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה – “נשא” – רוח שטות שהשתלטה על יהודי… / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע , פרשת השבוע: נשא זו הפרשה השנייה של ספר במדבר. היא נפתחת בהמשך המִפקד של בני

רעיון בפרשה – “במדבר” – להיות יהודי גם במדבר / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה – “במדבר” – להיות יהודי גם במדבר / ברק בצלאל

מה קורה השבוע פרשת השבוע: במדבר השבוע נתחיל לקרוא את ספר במדבר. הפרשה נפתחת במִפקד שנעשה במדבר, ערב הכניסה לארץ,

רעיון בפרשה – “בחוקותי” – רוח החיים של העולם / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה – “בחוקותי” – רוח החיים של העולם / ברק בצלאל

מה קורה השבוע פרשת בחוקותי פרשת בחוקותי היא הפרשה האחרונה של ספר ויקרא, והיא מציגה את הברכות המופלאות שהבורא מבטיח

רעיון בפרשה – “תזריע-מצורע” – רע שאתה רואה בזולת קיים בך! / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה – “תזריע-מצורע” – רע שאתה רואה בזולת קיים בך! / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע פרשת תזריע-מצורע השבת נקרא שתי פרשיות. פרשת תזריע היא הפרשה הרביעית בספר ויקרא. היא נפתחת בדיני

רעיון בפרשה: צו – תוודא שהאש שלך דולקת… / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: צו – תוודא שהאש שלך דולקת… / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע פרשת השבוע: צו זו הפרשה השנייה של ספר ויקרא, ובה התורה מוסיפה לפרט את דיני הקרבנות.

רעיון בפרשה: תרומה – איך נעשה ‘משכן’ לבורא היום?! / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: תרומה – איך נעשה ‘משכן’ לבורא היום?! / ברק בצלאל

ב”ה פרשת השבוע: תרומה זו הפרשה השביעית בספר שמות, ובה מסופר על הציווי לבנות משכן שבו תשרה השכינה. בני-ישראל נצטווּ

רעיון בפרשה: משפטים – שקלים – לקדש את החיים / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: משפטים – שקלים – לקדש את החיים / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע פרשת השבוע: משפטים זו הפרשה השישית בספר שמות, והיא עוסקת בעיקר במצוות שבין אדם לחברו –

רעיון בפרשה: יתרו – מוסר שאינו משתנה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: יתרו – מוסר שאינו משתנה / ברק בצלאל

ב”ה מה קורה השבוע פרשת השבוע: יתרו זו הפרשה החמישית בספר שמות ובמרכזה תיאור מעמד הר-סיני. זה היה אירוע יחיד