כל הפוסטים בחוות ישוב הדעת

מיכי יוספי – ר"ח אדר ב' / 2.3.14
הרצאות ווידאו

מיכי יוספי – ר"ח אדר ב' / 2.3.14

ענווה מביאה שמחה. להיות בשמחה תמיד ולראות איך זה מתלבש במציאות של חיינו. ענווה אמיתית זה לצאת מהדמיונות , להבין