כל הפוסטים בחיים מזרחי

אייל בנימין קרוצ’י – סוד שבעת המינים בנפש האדם (הרצאה משנה שעברה)
אייל בנימין קרוצ'י

אייל בנימין קרוצ’י – סוד שבעת המינים בנפש האדם (הרצאה משנה שעברה)

סדר ט"ו בשבט עפ"י האר"י הקדוש, שירד מבית מדרשו במאה ה-16 בצפת. סדר כהלכתו, 4 כוסות כנגד 4 עונות, סוד