ארכיון

מימד הזמן – אפיונים ומופעים משמעות שעות היממה, השבוע והשנה
יוסף רווס

מימד הזמן – אפיונים ומופעים משמעות שעות היממה, השבוע והשנה

מימד הזמן – אפיונים ומופעים משמעות שעות היממה, השבוע והשנה

רצונות ודחיות כביטוי ליציאה מהמרכז – רצוי ומצוי ומה שביניהם
יוסף רווס

רצונות ודחיות כביטוי ליציאה מהמרכז – רצוי ומצוי ומה שביניהם

רצונות ודחיות כביטוי ליציאה מהמרכז – רצוי ומצוי ומה שביניהם