כל הפוסטים בשאלות

שלא נצטרך להתחרט | הרב יוני לביא
בלוג ומאמרים

שלא נצטרך להתחרט | הרב יוני לביא

שלא נצטרך להתחרט הרגעים האחרונים בהם עומד אדם מול המוות, כשהוא יודע שסופו קרוב ותוך זמן קצר יעצום את עיניו