כל הפוסטים בפרשת נצבים

נקודה טובה לפרשת “נצבים” – ולראש השנה / משה רוט
בלוג ומאמרים

נקודה טובה לפרשת “נצבים” – ולראש השנה / משה רוט

גליון “נצבים” (גליון 47 שנת תשע”ב, כח אלול תשע”ב, 15/9/2012) ב”ה “נקודה טובה” לפרשת “נצבים” – גליון ראש השנה תשע”ג