כל הפוסטים בפרשת לך לך

גיליון “נקודה טובה” לפרשת “לך-לך” – סיפורה של זהות יהודית / משה רוט
בלוג ומאמרים

גיליון “נקודה טובה” לפרשת “לך-לך” – סיפורה של זהות יהודית / משה רוט

גליון “לך-לך” (גליון 3 שנת תשע”ה, ח’ חשוון תשע”ה , 1/נובמבר/2014) ב”ה “נקודה טובה” לפרשת “לך-לך” – סיפורה של זהות

פרשת לֶךְ-לְךָ – תמימות של יהודי / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת לֶךְ-לְךָ – תמימות של יהודי / ברק בצלאל

כאשר ציווה הקב”ה את אברהם אבינו על מצוות המילה, אמר לו: “התהלך לפני והיה תמים”.1 כלומר, עם המילה זכה אברהם

גליון “נקודה טובה” לפרשת “לך לך” – לך לך לעצמך / משה רוט
בלוג ומאמרים

גליון “נקודה טובה” לפרשת “לך לך” – לך לך לעצמך / משה רוט

גליון “לך-לך” (גליון 3 שנת תשע”ד, טו’ חשוון תשע”ד , 12/אוקטובר/2013) ב”ה “נקודה טובה” לפרשת “לך לך” – לך לך