כל הפוסטים בפרשת כי תבא

רעיון בפרשה: תבוא – שמחה על עצם היותנו יהודים / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: תבוא – שמחה על עצם היותנו יהודים / ברק בצלאל

רעיון בפרשה: תבוא / שמחה על עצם היותנו יהודים במישור האישי מתבטא הרעיון של מצוות ביכורים בהקדשת ראשית היום למתן

גליון “נקודה טובה” לפרשת “כי תבא” – “עם נולד” / משה רוט
בלוג ומאמרים

גליון “נקודה טובה” לפרשת “כי תבא” – “עם נולד” / משה רוט

גליון “כי-תבא” (גליון 45 שנת תשע”ג, יח’ אלול תשע”ג , 24/אוגוסט/2013) ב”ה “נקודה טובה” לפרשית “כי תבא” – “עם נולד”

נקודה טובה לפרשת “כי תבוא” – על זהות יהודית / משה רוט
בלוג ומאמרים

נקודה טובה לפרשת “כי תבוא” – על זהות יהודית / משה רוט

גליון “כי תבא” (גליון 46 שנת תשע”ב, כא אלול תשע”ב, 8/9/2012) ב”ה “נקודה טובה” לפרשת “כי תבא” – על זהות