כל הפוסטים בפרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות – אל תחשוב על עצמך / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת אחרי מות – אל תחשוב על עצמך / ברק בצלאל

בתחילת פרשתנו מוזכר חטאם של נדב ואביהו, בני אהרון1: “אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ה’ וימותו”. על-פי דברי