כל הפוסטים בפרשיות תזריע-מצורע

גיליון “נקודה טובה” לפרשיות תזריע-מצורע | “אחרי החגים” | משה רוט
בלוג ומאמרים

גיליון “נקודה טובה” לפרשיות תזריע-מצורע | “אחרי החגים” | משה רוט

גליון “תזריע – מצורע” – (גליון 26 שנת תשע”ה, כט’ ניסן תשע”ה , 18/אפריל/2015) ב”ה “נקודה טובה” לפרשיות “תזריע –