כל הפוסטים בעבודת הניסיונות

אייל בנימין קרוצ’י – יציאת מצרים בנפש האדם
אייל בנימין קרוצ'י

אייל בנימין קרוצ’י – יציאת מצרים בנפש האדם

נדון בנקודה של העניינים… מהי תחושה של חופש, חירות אמיתית? והכוחות הנדרשים מימני…לגלותה..? בנקודה זו טמונה גם המשמעות הנצחית של

אייל בנימין קרוצ’י – עבודת הניסיונות / חלק ב
אייל בנימין קרוצ'י

אייל בנימין קרוצ’י – עבודת הניסיונות / חלק ב

עבודת הנסיונות…כיצד מתמודדים מול ניסיון בעבודת הלב ?! מהי מגמתו של הניסיון ? וכיצד עוברים אותו בהצלחה ?!

אייל בנימין קרוצ’י – עבודת הניסיונות / חלק א
אייל בנימין קרוצ'י

אייל בנימין קרוצ’י – עבודת הניסיונות / חלק א

חג הפסח- מלשון דילוג, לזהות בתוכנו מרחבים חדשים המבקשים להתגלות, כמו אוצר , יציאה מהמקום שלנו למקום טוב יותר. החסידות