כל הפוסטים במזיכרון לעצמיות

מיכי יוספי – מזיכרון לעצמיות / מוקדש לגיבורי ישראל
הרצאות ווידאו

מיכי יוספי – מזיכרון לעצמיות / מוקדש לגיבורי ישראל

מיכי יוספי- “מזיכרון לעצמיות” המעלה שבשתיקה, השתיקה מעלה אותנו למקום גבוה יותר ,מקום בו אין הפרדות ומחיצות מקום בו מתגלה