כל הפוסטים בלענוים יתן חן

הרב מיכי יוספי – לענוים יתן חן
הרצאות ווידאו

הרב מיכי יוספי – לענוים יתן חן

הבא להטמא פותחים לו הבא להיטהר מסיעים לו …האמנם? שאנו באים לבקש משהו יש צורך בחן . חן של הבקשה