כל הפוסטים בלמה קשה לי הביקורת ?

אייל בנימין קרוצ’י – למה קשה לי הביקורת ?
אייל בנימין קרוצ'י

אייל בנימין קרוצ’י – למה קשה לי הביקורת ?

תובנה ותהליך של הפנמה לפתיחת הלב, המאפשר לי לקבל סגנון, גישה, גוון, טיפוס אחר מהידוע ומוכר לי . תובנה המאפשרת