כל הפוסטים בלהיות יהודי גם במדבר

רעיון בפרשה: במדבר / להיות יהודי גם במדבר
בלוג ומאמרים

רעיון בפרשה: במדבר / להיות יהודי גם במדבר

מה קורה השבוע פרשת השבוע: במדבר השבוע נתחיל לקרוא את פרשת במדבר. הפרשה נפתחת במִפקד שנעשה במדבר, ערב הכניסה לארץ,