כל הפוסטים בחיבור לקבה רק דרך כלים של חכמה (תורה)?