כל הפוסטים בהר של זהב ומבצר מרגליות

דוד גבירצמן – קבלה וברסלב – הרצאה 18 / הר של זהב ומבצר מרגליות
דוד גבירצמן

דוד גבירצמן – קבלה וברסלב – הרצאה 18 / הר של זהב ומבצר מרגליות

יש תורה כתובה, ויש את זו שאיננה כתובה. האותיות שלה רשומות איפה שחלק ולבן, ויש דרך לפענח אותן. בשלב מסוים