כל הפוסטים בהאחים גת

האחים גת בתחילת דרכם באתר “שמים” ו”מאמי” | ראיון מצולם -האחים אריה וגיל גת “שיר מזמור ליום השבת”
לראשי

האחים גת בתחילת דרכם באתר “שמים” ו”מאמי” | ראיון מצולם -האחים אריה וגיל גת “שיר מזמור ליום השבת”

”מזמור שיר ליום השבת’ -‘האחים גת לפני כשנתיים צמד האחים גת השתתפו בפרוייקט שירי שבת של אתר “שמים”, בשיר “מזמור

”מזמור שיר ליום השבת’ -‘האחים גת
הופעות ומוזיקה בשמים

”מזמור שיר ליום השבת’ -‘האחים גת

פרויקט שירי שבת שיר מזמור ליום השבת האחים גת ”מזמור שיר ליום השבת’ -‘האחים גת תכלית הפרוייקט – הגשת שירי