כל הפוסטים בברק בצלאל

מאמר לפרשת השבוע | שלח-לך | במה טעו המרגלים? | ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

מאמר לפרשת השבוע | שלח-לך | במה טעו המרגלים? | ברק בצלאל

אחרי עשרים שנות עבודה בחברה מפורסמת, הוזמן הסמנכ”ל הבכיר למשרדו של המנכ”ל. “לאחרונה קיימת מכת גניבות באגף המשלוחים”, אמר המנכ”ל.

– פרשת ויחי  |  יופי אמיתי , יופי רוחני  |  ברק בצלאל –
בלוג ומאמרים

– פרשת ויחי | יופי אמיתי , יופי רוחני | ברק בצלאל –

מאשר שמנה לחמו (בראשית מט,כ) בפרשתנו מספרת התורה על הברכות שבירך יעקב את בניו. כשהגיע תורו של אשר, אמר לו

פרשת וישלח | הטעות קיימת כדי לתקנה | ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת וישלח | הטעות קיימת כדי לתקנה | ברק בצלאל

לרפואת יוסף בן אסתר ושאר חולי עמו ישראל הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והיטהרו (בראשית לה,ב) לאחר שבני יעקב

פרשת ויצא | סוד הצלחתו של יהודי | ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת ויצא | סוד הצלחתו של יהודי | ברק בצלאל

וישכב במקום ההוא … ותידד שנתי מעיני (בראשית כח,יא. לא,מ – רש”י) כאשר עמד יעקב אבינו לצאת לחרן פנה קודם-לכן

פרשת וירא / כוחה של ברית-מילה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת וירא / כוחה של ברית-מילה / ברק בצלאל

וירא אליו ה’… והוא יושב פתח האוהל (בראשית יח,א) הקב”ה נתגלה לאברהם אבינו פעמים רבות גם קודם שנימול, אולם ההתגלות

פרשת לֶךְ-לְךָ – תמימות של יהודי / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת לֶךְ-לְךָ – תמימות של יהודי / ברק בצלאל

כאשר ציווה הקב”ה את אברהם אבינו על מצוות המילה, אמר לו: “התהלך לפני והיה תמים”.1 כלומר, עם המילה זכה אברהם

פרשת ניצבים – נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת ניצבים – נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה / ברק בצלאל

פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש-השנה, והיא בבחינת הכנה לקראתו. בתחילת הפרשה מודגשת האחדות היהודית. הפרשה נפתחת במילים “אתם

פרשת כי תצא – הקב”ה אינו נפרד מישראל / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת כי תצא – הקב”ה אינו נפרד מישראל / ברק בצלאל

הואיל והקב”ה ידע מראש שבדעתו ‘לגרש’ את עם-ישראל, נמצא שעבר כביכול על האיסור לשאת אישה מתוך כוונה לגרשה! כי יקח

פרשת עקב – הטכנולוגיה בשירות השכינה / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת עקב – הטכנולוגיה בשירות השכינה / ברק בצלאל

ואת חטאתכם, אשר עשיתם את העגל (דברים ט,כא) בפרשת השבוע מספר משה רבנו את סיפורו של חטא העגל, שבגללו נאלץ

פרשת שלח – (המרגלים) – בלי מסקנות מיותרות / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת שלח – (המרגלים) – בלי מסקנות מיותרות / ברק בצלאל

וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב (במדבר יג,יח) נתאר לעצמנו