כל הפוסטים בבסוד שיח

בסוד שיח | פרשת ויקרא – רק לשמוח יש
בלוג ומאמרים

בסוד שיח | פרשת ויקרא – רק לשמוח יש

בסוד שיח | פרשת ויקרא – רק לשמוח יש חסידים באו לרבם ושאלו: ” כבוד הרב מה ראשי התיבות של

גיליון ‘בסוד שיח’ – חודש שבט – פרשת בֹּא – המצווה הראשונה בתורה
בלוג ומאמרים

גיליון ‘בסוד שיח’ – חודש שבט – פרשת בֹּא – המצווה הראשונה בתורה

“דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב” (י”א ב’) רש”י: “כדי שלא

בסוד שיח | צו – פורים
בלוג ומאמרים

בסוד שיח | צו – פורים

ומתנות לאביונים : שנינו בירושלמי ונפסק בשולחן ערוך: אין מדקדקין במעות פורים , אלא כל הפושט יד _ נותנים לו.

בסוד שיח – פרשת ראה
בלוג ומאמרים

בסוד שיח – פרשת ראה

לא תאכל כל תועבה : מהי תזונה נכונה? כתבו הרב יואל וד”ר חנה קטן הי”ו ב-“רפואה בפרשה” : עצות וכללים