כל הפוסטים באסנט

אי-אפשר להפריע ליהודי | פ’ קורח | אייל בנימין קרוצ’י
אייל בנימין קרוצ'י

אי-אפשר להפריע ליהודי | פ’ קורח | אייל בנימין קרוצ’י

אי-אפשר להפריע ליהודי בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קודש הם… לך יהיה (במדבר יח,יז-יח) כחלק

שלושה רבדים באהבת-ישראל | אייל בנימין קרוצ’י
אייל בנימין קרוצ'י

שלושה רבדים באהבת-ישראל | אייל בנימין קרוצ’י

ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט,יח) בפרשת קדושים מופיע הציווי, שהוא כלל גדול בתורה: “ואהבת לרעך כמוך”. זו מצות אהבת-ישראל, המהווה

אייל בנימין קרוצ’י – שילוב ניגודים
אייל בנימין קרוצ'י

אייל בנימין קרוצ’י – שילוב ניגודים

השיעור השבועי, עם אייל בנימין קרוצ’י, בשמיים, הנושא : שילוב ניגודים. נסיונות ומצבי חיים מציבים אותנו בקונפליקטים פנימיים, כול מחשבה