ארכיון של: יוני 2013

הרב מיכי יוספי – אילן ששורשיו מרובין
הרצאות ווידאו

הרב מיכי יוספי – אילן ששורשיו מרובין

האדם משול לעץ , מי ששורשיו מרובים מענפיו שום רוח בעולם לא תצליח לעקרו , מי שמעשיו מרובים מחכמתו שום