ארכיון של: פברואר 2009

אייל קונפורטי – מידת הכעס – איך מתמודדים איתה???
אייל קונפורטי

אייל קונפורטי – מידת הכעס – איך מתמודדים איתה???

      שלחו לאייל קונפורטי שאלות שיקבלו מענה בשיעור האחרון בסדרה :למייל eyalkon@walla.com :או לטל 052-6430440