ארכיון של: ינואר 2009

אייל קונפורטי – תפקיד הביקורת ודרכי פעולה
אייל קונפורטי

אייל קונפורטי – תפקיד הביקורת ודרכי פעולה

      שלחו לאייל קונפורטי שאלות שיקבלו מענה בשיעור האחרון בסדרה :למייל eyalkon@walla.com :או לטל 052-6430440