ארכיון של: דצמבר 2008

ד”ר נתן אופיר – מדיטציה יהודית – הקרנת אהבה ונוירוני המראה – חלק מעשי
Uncategorized

ד”ר נתן אופיר – מדיטציה יהודית – הקרנת אהבה ונוירוני המראה – חלק מעשי

ד"ר נתן אופיר – מדיטציה יהודית – הקרנת אהבה ונוירוני המראה – חלק מעשי

ד”ר נתן אופיר – מדיטציה יהודית – הקרנת אהבה ונוירוני המראה – חלק עיוני
Uncategorized

ד”ר נתן אופיר – מדיטציה יהודית – הקרנת אהבה ונוירוני המראה – חלק עיוני

ד"ר נתן אופיר – מדיטציה יהודית – הקרנת אהבה ונוירוני המראה – חלק עיוני