ארכיון של: 2007

בלבבי משכן אבנה – לינוק חיות מנקודת החוסר פעולה
בלבבי משכן אבנה

בלבבי משכן אבנה – לינוק חיות מנקודת החוסר פעולה

בלבבי משכן אבנה – לינוק חיות מנקודת החוסר פעולה תעצרו את העולם אני רוצה לרדת לגלות את הנקודה שמעל התנועה

יאיר כלב – רוח האותנטיות היהודית מול קליפת יוון
יאיר כלב

יאיר כלב – רוח האותנטיות היהודית מול קליפת יוון

יאיר כלב – רוח האותנטיות היהודית מול קליפת יוון    החינוך העצמי כלי ליציאה מן המחנק הביטול כלי לקדושה ביטוש