ארכיון של: דצמבר 2007

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר
הידברות

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר מה מתרחש בתוך המים כאשר מדברים, האם לצמחים יש רגשות, מהי משמעות החיים להכל

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר
המרכז לחשיבה יהודית

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר מה מתרחש בתוך המים כאשר מדברים, האם לצמחים יש רגשות, מהי משמעות החיים להכל

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר
יצחק פנגר

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר

יצחק פנגר – עולם פנימי ונסתר מה מתרחש בתוך המים כאשר מדברים, האם לצמחים יש רגשות, מהי משמעות החיים להכל

רפואה ויהדות – ארז משה דורון – מדיטציה והתבודדות (23.12.074) – 13
Uncategorized

רפואה ויהדות – ארז משה דורון – מדיטציה והתבודדות (23.12.074) – 13

רפואה ויהדות – ארז משה דורון – מדיטציה והתבודדות (23.12.074) – 13

רפואה ויהדות – בלבבי משכן אבנה – 4 מדרגות של רפואה (23.12.07) – 14
Uncategorized

רפואה ויהדות – בלבבי משכן אבנה – 4 מדרגות של רפואה (23.12.07) – 14

רפואה ויהדות – בלבבי משכן אבנה – 4 מדרגות של רפואה (23.12.07) – 14