ארכיון של: דצמבר 2006

מי האיש החפץ חיים?
Latest

מי האיש החפץ חיים?

להרגיש את החיוניות בפועל במהלך היום. יש זמנים שהמערכות משתבשות ואז כל הרצון מקבל תמצות שרק נחזור לתפקד באופן סביר,

הר’ ישראל יצחק באזנסון – יעקב אבינו הבכיר באבות – יבנה בית המקדש השלישי ולא יחרב – כיצד?
בניך ציון

הר’ ישראל יצחק באזנסון – יעקב אבינו הבכיר באבות – יבנה בית המקדש השלישי ולא יחרב – כיצד?

הר’ ישראל יצחק באזנסון – יעקב אבינו הבכיר באבות – יבנה בית המקדש השלישי ולא יחרב – כיצד?

עיקר האדם בעוה”ז – עבודת ההכנה
שולמית פישר

עיקר האדם בעוה”ז – עבודת ההכנה

משמעות בחינת העולם הזה דומה לפרוזדור. סולם יעקב – אמצעי להגיע שזה התפילה ועבודת הנפש במידות שנקרא חיי שעה לעומת