כל הפוסטים בארז משה דורון

פרשת משפטים. מה שאני באמת / ארז משה דורון
ארז משה דורון

פרשת משפטים. מה שאני באמת / ארז משה דורון

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע “כי תקנה עבד עברי”. מבאר “אור החיים” הקדוש

פרשת יתרו. אני חסר אונים! / ארז משה דורון
ארז משה דורון

פרשת יתרו. אני חסר אונים! / ארז משה דורון

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע 2,448 שנה עברו מאז בריאת העולם, והנה הגיע