כל הפוסטים בבלבבי משכן אבנה

בלבבי משכן אבנה – 7 – קבלה שורש הפירוד והרע נתינה שורש האחדות והטוב
בלבבי משכן אבנה

בלבבי משכן אבנה – 7 – קבלה שורש הפירוד והרע נתינה שורש האחדות והטוב

בלבבי משכן אבנה – 7 – קבלה שורש הפירוד והרע נתינה שורש האחדות והטוב

בלבבי משכן אבנה – 6 – ניקוי המחשבות” במקום שמחשבתו של אדם, שם כל האדם כולו”
בלבבי משכן אבנה

בלבבי משכן אבנה – 6 – ניקוי המחשבות” במקום שמחשבתו של אדם, שם כל האדם כולו”

בלבבי משכן אבנה – 6 – ניקוי המחשבות" במקום שמחשבתו של אדם, שם כל האדם כולו"

בלבבי משכן אבנה – 5 – שמחה דרך ביטול הרצונות
בלבבי משכן אבנה

בלבבי משכן אבנה – 5 – שמחה דרך ביטול הרצונות

בלבבי משכן אבנה – 5 – שמחה דרך ביטול הרצונות הרגשות שליליים כלפי הזולת – תיקונם ע"י הלבדעבודת האדם בכדי

בלבבי משכן אבנה – 3 –  למצוא את הלבד
בלבבי משכן אבנה

בלבבי משכן אבנה – 3 – למצוא את הלבד

"ויוותר יעקב לבדו" הבדלה הדעת להפריד ולהבדיל בין האני החיצוני שמקושר עם העולם שמסביב ובין האני הפנימי שהוא סוד הלבד.

בלבבי משבן אבנה – 2 – הרע הוא רק לבוש
בלבבי משכן אבנה

בלבבי משבן אבנה – 2 – הרע הוא רק לבוש

בלבבי משבן אבנה – עבודה פנימית מפגש שני אני מזהה את עצמי עם הנשמה ואז המעשים / הדיבורים / והמחשבות

בלבבי משכן אבנה – 1 – אני נשמה
בלבבי משכן אבנה

בלבבי משכן אבנה – 1 – אני נשמה

התחלת ההתחלות היא לדעת מי אני אני נשמה אני לא גוף בסופו של דבר כל אחד עושה את השיינוי המוכרח