כל הפוסטים במרכזים

“לבנות את החיים מחדש” | האור היוצא מן החושך | אייל בנימין קרוצ’י
אייל בנימין קרוצ'י

“לבנות את החיים מחדש” | האור היוצא מן החושך | אייל בנימין קרוצ’י

חורבן לצורך בניין בא להודיעכם שאין אבל בשבת (ירושלמי ברכות פרק ז, הלכה ב) בימי בין המצרים אנו נוהגים דיני

‘נקודה של אור’ בפרשת השבוע | פרשת שְׁלַח-לְךָ֣ | אייל בנימין קרוצ’י
אייל בנימין קרוצ'י

‘נקודה של אור’ בפרשת השבוע | פרשת שְׁלַח-לְךָ֣ | אייל בנימין קרוצ’י

מה התהפכת ככה… מהקצה אל הקצה?! ויקרא משה להושע בן נון יהושע (במדבר יג,טז) כאשר משה רבנו שלח את המרגלים