כל הפוסטים בתכלית הנפילה (החטא) להאיר את האור שמעל החטא