כל הפוסטים בשלמות האין

יהודה פורוש – שלמות האין
יהודה פורוש

יהודה פורוש – שלמות האין

האדם נמשל לעץ כמש"כ "אדם עץ השדה…" הפירות אינם חלק מהעץ כי העץ אינו אלא כצנור המעביר מהמשפיע אל המקבל.