כל הפוסטים בשיעור קצר – על הקשר בין התבודדות להתבוננות