כל הפוסטים בשבועות התורה סם החים? או סם המוות ? במה זה תלוי?