כל הפוסטים בפרשת כי תישא

פרשת כי תישא – גם שברי הלוחות הונחו בארון / ברק בצלאל
בלוג ומאמרים

פרשת כי תישא – גם שברי הלוחות הונחו בארון / ברק בצלאל

וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר (שמות לב,יט) כשירד משה מהר-סיני ושני לוחות-הברית בידיו וראה את החוטאים בעגל