כל הפוסטים בעלון תחנת רוח

מאמר מתוך עלון תחנת רוח
בלוג ומאמרים

מאמר מתוך עלון תחנת רוח

בעולם המחשבה אם הייתי חושב על המושג “ישיבה” לפני כמה שנים לא היה לי הרבה מה לומר… אף פעם בחיים