כל הפוסטים בסוד השכינה

הרב עופר ארז – מעשה מאבדת בת מלך / סוד השכינה
הרב עופר ארז

הרב עופר ארז – מעשה מאבדת בת מלך / סוד השכינה

לימוד זכות ועין טובה זו המעלה החשובה ביותר אצל הקב”ה.עלינו לדבר דיבורים טובים ולזהות את הנקודה הטובה שנמצאת אצל כל