כל הפוסטים במעשה מהשבעה בעטליר’ס

הרב עופר ארז – מעשה מהשבעה בעטליר’ס
הרב עופר ארז

הרב עופר ארז – מעשה מהשבעה בעטליר’ס

מעשה משבעה בעטלרס כאשר אדם זוכה להתחבר לאור האין סופי והוא בגדלות מוחין הוא יכול להתגבר גם על נסיונות קשים