כל הפוסטים במי יכול להיות מנהיג

מיכי יוספי – מי יכול להיות מנהיג?
Latest

מיכי יוספי – מי יכול להיות מנהיג?

מיכי יוספי – מי יכול להיות מנהיג? "מרחמם ינהגם" (ישעיהו) מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג וצריך לידע איך