כל הפוסטים במזה ומזה אל תנח ידך תיקון הגוף תיקון הנפש