כל הפוסטים במגלים את ההסתרה

הרב עופר ארז – מגלים את ההסתרה
הרב עופר ארז

הרב עופר ארז – מגלים את ההסתרה

..איך מבטלים את הקטרוג של המן על עם ישראל בשעה שהמן אומר שהמצוות שלנו לא לשם שמים ?! כדי לבטל