כל הפוסטים במאמר לפורים

בסוד שיח | צו – פורים
בלוג ומאמרים

בסוד שיח | צו – פורים

ומתנות לאביונים : שנינו בירושלמי ונפסק בשולחן ערוך: אין מדקדקין במעות פורים , אלא כל הפושט יד _ נותנים לו.