כל הפוסטים בלפתוח את הלב

‘נקודה של אור’ בפרשת השבוע | לפתוח את הלב | נתינה של אמת | אייל בנימין קרוצ’י
אייל בנימין קרוצ'י

‘נקודה של אור’ בפרשת השבוע | לפתוח את הלב | נתינה של אמת | אייל בנימין קרוצ’י

לפתוח את הלב פתוח תפתח… נתון תתן (דברים טו,ח.י) המצווה לתת צדקה מופיעה פעמיים בפרשתנו, ובכל פעם היא נאמרת בלשון