כל הפוסטים בלמה רע לי ?!

אייל בנימין קרוצ’י – למה רע לי ?!
אייל בנימין קרוצ'י

אייל בנימין קרוצ’י – למה רע לי ?!

ב”ה יאאלללההה… די כבר… נשבר לי ! כמה כאב, כמה סבל, כמה רע… חלס ..לא מתאים. מהיכן בכלל בא החושך,