כל הפוסטים בלהבין את עצמי ואת נפש האדם ע”פ תורת הקבלה ורבי נחמן