כל הפוסטים בכח בהצמצום

מיכי יוספי – כח הצמצום
Latest

מיכי יוספי – כח הצמצום

מיכי יוספי – כח הצמצום האדם מטבעו נועד לחוות התחדשות התפתחות מילוי כוחות. הדבר שנונעממנו לחוות זאת היא ריבוי עיסוקים, אם