כל הפוסטים ביסוד יציאת מצרים

הרב עופר ארז – היסוד של יציאת מצרים
הרב עופר ארז

הרב עופר ארז – היסוד של יציאת מצרים

כל הצדיקים שקיימים בדורנו באים לגלות לנו שאנו צריכים להתחזק באמונה שתהיה גאולה, אם נאמין שה’ יגאל אותנו תהיה לנו